1. Quy định bản quyền.

 Xinhnhatxom giữ toàn quyền được đăng tải trên website xinhnhatxom.com. Bạn không tự ý sao chép khi chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

2. Quy định gửi thông tin lên website.

Người dùng khi gửi bình luận, thư góp ý lên website phải đảm bảo các tiêu chí sau đây:

  • Nội dung được viết bằng tiếng việt có dấu mới được xem là hợp lệ.
  • Nội dung gửi lên phải liên quan tới chủ đề phản hồi, không gửi những nội dung không liên quan, không gửi nội dung mang tính spam.
  • Nội dung gửi lên không mang tính quấy rối, chửi thề, xúc phạm làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hóa nào đối với người dùng khác.
  • Tuyệt đối nghiêm cấm bình luận về các vấn đề chính trị, hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc Đảng và Nhà nước… Trường hợp phát hiện chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của người đó cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý theo pháp luật.
  • Người dùng phải chịu trách nhiệm về thông tin như tính chính xác, tính pháp lý khi đăng tải thông tin lên website xinhnhatxom.com